Có 1 kết quả:

liàng táng ㄌㄧㄤˋ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) clear