Có 1 kết quả:

liàng táng táng ㄌㄧㄤˋ ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) very bright
(2) well-lit