Có 1 kết quả:

liàng xīng yún ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

emission nebula