Có 1 kết quả:

liàng lán

1/1

liàng lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bright blue