Có 1 kết quả:

liàng lán ㄌㄧㄤˋ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bright blue