Có 1 kết quả:

liàng shì

1/1

liàng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

diamanté