Có 1 kết quả:

liàng lì

1/1

liàng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bright and beautiful