Có 1 kết quả:

qīn lì

1/1

qīn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

personal experience