Có 1 kết quả:

qīn lì ㄑㄧㄣ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

personal experience