Có 1 kết quả:

qīn yǒu

1/1

qīn yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

friends and relatives