Có 1 kết quả:

qīn wěn

1/1

qīn wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to kiss
(2) kiss