Có 1 kết quả:

qīn wěn ㄑㄧㄣ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to kiss
(2) kiss