Có 1 kết quả:

qīn bǐ

1/1

qīn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

in one's own handwriting