Có 1 kết quả:

rén bù zhī guǐ bù jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

in absolute secrecy