Có 1 kết quả:

rén zhī jiāng sǐ , qí yán yě shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

words of a man on his deathbed always come from the heart (proverb)