Có 2 kết quả:

rén cēnrén shēn

1/2

rén cēn

giản thể

Từ điển phổ thông

nhân sâm

rén shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ginseng