Có 1 kết quả:

rén cóng

1/1

rén cóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crowd of people

Một số bài thơ có sử dụng