Có 1 kết quả:

rén jūn

1/1

rén jūn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

theo đầu người, bình quân mỗi người

Từ điển Trung-Anh

per capita

Một số bài thơ có sử dụng