Có 1 kết quả:

rén tóu shuì

1/1

rén tóu shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

poll tax