Có 1 kết quả:

rén xīn gé dù pí

1/1

rén xīn gé dù pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

there is no knowing what is in a man's heart (idiom)