Có 1 kết quả:

rén suǒ gòng zhī ㄖㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄥˋ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

something that everybody knows