Có 1 kết quả:

rén suǒ gòng zhī

1/1

rén suǒ gòng zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

something that everybody knows