Có 1 kết quả:

rén mín dǎng

1/1

rén mín dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

People's party (of various countries)