Có 1 kết quả:

rén yān xī shǎo ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

no sign of human habitation (idiom); desolate