Có 1 kết quả:

rén yuán

1/1

rén yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orangutan

Một số bài thơ có sử dụng