Có 1 kết quả:

rén chēng

1/1

rén chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) person (first person, second person etc in grammar)
(2) called
(3) known as