Có 1 kết quả:

rén chēng dài cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

personal pronoun