Có 1 kết quả:

rén chén

1/1

rén chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

an official (in former times)

Một số bài thơ có sử dụng