Có 1 kết quả:

rén shēn shì gù

1/1

rén shēn shì gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

accident causing injury or death