Có 1 kết quả:

rén zào wèi xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

artificial satellite