Có 1 kết quả:

rén dào jiù yuán

1/1

rén dào jiù yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

humanitarian aid