Có 1 kết quả:

Rén mǎ zuò

1/1

Rén mǎ zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sagittarius (constellation and sign of the zodiac)