Có 1 kết quả:

rén tǐ qì guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

human organ