Có 1 kết quả:

Rén dān

1/1

Rén dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jintan mouth refresher lozenge, produced by Morishita Jintan company from 1905