Có 1 kết quả:

rén rén jūn zǐ

1/1

rén rén jūn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

people of good will (idiom); charitable person