Có 1 kết quả:

Rén bù

1/1

Rén bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rinbung county, Tibetan: Rin spungs rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet