Có 1 kết quả:

Rén bù xiàn ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rinbung county, Tibetan: Rin spungs rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet