Có 1 kết quả:

Rén wǔ xiāng

1/1

Rén wǔ xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Renwu or Jenwu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan