Có 1 kết quả:

lè yǔ

1/1

lè yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phrase (linguistics)