Có 1 kết quả:

jǐn gōng cān kǎo ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄥ ㄘㄢ ㄎㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

for reference only