Có 1 kết quả:

jīn gǔ wén

1/1

jīn gǔ wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经[Liu4 jing1]