Có 1 kết quả:

jīn suì

1/1

jīn suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) this year