Có 1 kết quả:

cóng yè

1/1

cóng yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to practice (a trade)