Có 1 kết quả:

cóng yán

1/1

cóng yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strict
(2) rigorous
(3) severely