Có 1 kết quả:

cóng yán chéng chǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to deal with sb severely (idiom)