Có 1 kết quả:

cóng xiān

1/1

cóng xiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) before
(2) in the past
(3) previously