Có 1 kết quả:

cóng jūn

1/1

cóng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enlist
(2) to serve in the army