Có 1 kết quả:

cóng jūn ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to enlist
(2) to serve in the army