Có 1 kết quả:

cóng jù ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clause