Có 1 kết quả:

cóng jù

1/1

cóng jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clause