Có 1 kết quả:

cóng tóu dào jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

from head to foot