Có 1 kết quả:

cóng kuān

1/1

cóng kuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lenient
(2) leniently