Có 1 kết quả:

cóng xiǎo

1/1

cóng xiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) from childhood
(2) as a child