Có 1 kết quả:

cóng shǔ

1/1

cóng shǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

subordinate