Có 1 kết quả:

cóng róng

1/1

cóng róng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enlist
(2) to be in the army