Có 1 kết quả:

cóng róng ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to enlist
(2) to be in the army