Có 1 kết quả:

cóng lái méi

1/1

cóng lái méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) have never
(2) has never